Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Π.Ε. Φλώρινας - Προκήρυξη Εξετάσεων για την Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού Επιπέδου, B’ Περιόδου 2017ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
      Έχοντας  υπόψη :
1.   Το Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
      Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης » .
2.   Το Π.Δ. 146 /2010 (ΦΕΚ 239 Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας » 
3.   Tην αριθ. 38200 / 1136 / 11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών –
      Μεταφορών & Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου »
4.   Την με αρ. πρωτ. οικ. 16046/425/Φ.310/02-03-2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών.
5.   Την με αρ.πρωτ.145575/724526-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας για την        συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.


Αποφασίζουμε

1.    Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού  επιπέδου.

2.    Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης
     Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

3.     Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης η 09:00 π.μ.

4.    Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μέχρι τις 08-12-2017 ημέρα Παρασκευή. 
 
5.    Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-2010) και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.


 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος ΚαρυπίδηςΠέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Νέο Δ.Σ. της Ραδιολέσχης Φλώρινας από 18 Οκτωβρίου 2017

Πρόεδρος : Μπάλλιος Κώστας (SV2EZO)
Γενικός Γραμματέας : Στυλιάδης Κώστας (SV2AVK)
Ταμίας : Σταματιάδης Θωμάς (SV2RWO)
Αντιπρόεδρος : Βοζινίδης Σίμος (SV2FAF)
Μέλος : Μπάλλιος Σωτήρης (SV2EZR)
Τεχνική Υποστήριξη : Μπάλλιος Κώστας (SV2EZO) και Βοζινίδης Κώστας (SV2FAV)

Aegean DX group - 2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Το διαδικτυακό περιοδικό «SV-QRP»®, με την υποστήριξη του «Aegean DX group»© και του Athens QRP net προκηρύσσουν τον δεύτερο Μαραθώνιο χαμηλής ισχύος.
Ο σκοπός του QRP Μαραθώνιου είναι να δοθεί κίνητρο ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον γιά ραδιοερασιτεχνικές τηλεπικοινωνίες με χαμηλή ισχύ (QRP).
Δεν πρόκειται για ένα κλασικό ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισμό, αλλά για ένα «παιχνίδι στατιστικής» πού δίνει το κίνητρο σε όσους θα συμμετάσχουν, να έχουν καθημερινή παρουσία στις μπάντες με QRP ισχύ.
Το κίνητρο όμως δεν είναι να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες επαφές με χαμηλή ισχύ, αλλά να πραγματοποιείται μία επαφή κάθε μέρα, με την δυνατόν χαμηλότερη ισχύ και στην δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης του QRP Μαραθώνιου είναι η 19η Οκτωβρίου (00.00 UTC) έως τις 30 Νοεμβρίου (23.59 UTC).
Η διάρκεια του QRP Μαραθώνιου είναι 42 Ημέρες, όπως 42 χιλιόμετρα είναι και ο Μαραθώνιος δρόμος.
Όλοι οι συνάδελφοι στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο, που ασχολούνται με το QRP είναι ευπρόσδεκτοι.
Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες αλλά και οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής του QRP Marathon, στο http://www.aegeandxgroup.gr/page.html
Συντονιστής της όλης εργασίας:  Η ομάδα του Aegean DX group/SV-QRP

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Ραδιολέσχη Φλώρινας - Εκλογές 15 Οκτωβρίου 2017

Από τις εκλογές που έλαβαν χώρα την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της Ραδιολέσχης Φλώρινας για το διάστημα 2017-2019.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν κατά σειρά οι εξής :
· Μπάλλιος Κων/νος, SV2EZO
· Στυλιάδης Κων/νος, SV2AVK
· Σταματιάδης Θωμάς, SV2RWO
· Μπάλλιος Σωτήριος, SV2EZR
· Βοζινίδης Συμεών, SV2FAF
Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Βοζινίδης Κων/νος (SV2FAV) και Μηνάς Ευθύμιος (SV2QBA).

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν κατά σειρά οι εξής :
· Δούμτσης Χρήστος, SY2BPQ
· Μπάλλιος Χαράλαμπος, SY2AXX
· Παπαδόπουλος Δημήτριος, SY2BPL
Αναπληρωματικό μέλος εκλέχθηκε ο Μάγγος Γεώργιος, SV2FAP.

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΕΕΡ - Γενική Συνέλευση και Εκλογές - Κυριακή, 12 και 19 Νοε 2017


r

Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης.
Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505
E-mail: raag-hq@raag.org


 

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ραδιολέσχη Φλώρινας - Προκήρυξη Εκλογών για Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017


Από τη Ραδιολέσχη Φλώρινας ανακοινώνεται ότι κατά την τελευταία Συνάντηση των μελών του Συλλόγου, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017, αποφασίστηκε, ότι μετά την παρέλευση διετίας, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. όπως λάβει χώρα την Κυριακή 15 Οκτωβρίου και ώρες 6-8 μμ, στο Hotel "Φαίδων" στη Φλώρινα.
Παρακαλούνται όσα οικονομικά τακτοποιημένα για το 2017 μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) ή να συμμετάσχουν στην Εφορευτική Επιτροπή, όπως συμπληρώσουν μία από τις αντίστοιχες συνημμένες αιτήσεις και να την αποστείλουν είτε από το προσωπικό τους e-mail στο styliadis@sch.gr ή να την εκτυπώσουν, να την συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και να την προσκομίσουν στη διεύθυνση Παπ. Νερέτης 11 στη Φλώρινα, υπόψη κ. Βοζινίδη Κων/νου. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να πρωτοκολληθούν οι αιτήσεις και να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη διενέργεια των εκλογών θα πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 7 αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ., τουλάχιστον 4 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Ε. και τουλάχιστον 3 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Εφορευτική Επιτροπή. Σύνολο τουλάχιστον 14 αιτήσεις.
Συνημμένα σάς αποστέλλεται και μια αίτηση διαγραφής για όσα μέλη επιθυμούν τη διαγραφή τους από τις δράσεις της Ραδιολέσχης Φλώρινας, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του Μητρώου Μελών.
Από το Δ.Σ.
Αίτηση Υποψηφιότητας για Δ.Σ. - Αρχείο doc - 180 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Ε.Ε. - Αρχείο doc - 181 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Εφορ. Επιτρ. - Αρχείο doc - 180 KB
Αίτηση Διαγραφής - Αρχείο doc -  175 KB

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

1o HamFest Ραδιολέσχης Καστοριάς - Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ :
1. 11:00-12:00 LOTW ΜΕ ΤΟΝ SV2CLJ, ΘΩΜΑ.
2. 12:30- 13:30 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ SV2RM, ΣΤΕΡΓΙΟ.
3. 14:00-15:00 SOTA ME TON SV2CNE, ΓΙΩΡΓΟ.

Ιστοσελίδα Συλλόγου : http://sz2rck.gr/
 


Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Ραδιοερασιτεχνισμός - Το Τέλος μιας (Ρομαντικής) Εποχής;


            Η τραγική ειρωνία είναι τη δεκαετία του 1990 που ο ραδιοερασιτεχνισμός είχε πάρει τα «πάνω του», υπήρχαν άτομα που έβαζαν ως μέσο ακόμα και Νομάρχες ή και Υπουργούς για να αποκτήσουν την πολυπόθητη τότε άδεια ραδιοερασιτέχνη για να μπορούν να έχουν ασύρματη επικοινωνία, ένα είδος πολυτελείας αλλά και και ένα είδος προνομίου για πολύ λίγους, τότε …
Βλέπετε η κινητή τηλεφωνία τότε ήταν ακόμα πανάκριβη στην απόκτηση ενός απλού μηχανήματος αλλά και στη χρήση της αλλά και η ίδια η κοινωνία δεν είχε ωριμάσει ακόμα αρκετά ώστε να μπορέσει να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του κινητού τηλεφώνου.
            Ακολούθησε το 1993, αλλά κυρίως μερικά χρόνια αργότερα, η επέλαση της κινητής τηλεφωνίας και του Internet που είχαν αρχίσει να δίνουν σταδιακά τη χαριστική βολή στο πάθος για απόκτηση της ραδιοερασιτεχνικής άδειας. Το κακό ολοκληρώθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια μιας και μειώθηκε πολύ το κόστος χρήσης των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας και αυξήθηκαν δυσανάλογα και δραματικά οι πολυποίκιλες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο που πλέον δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή μικρών διαστάσεων.

RAAG NEWSLETTER


Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσή μας,
Σας ευχόμαστε Καλό καλοκαίρι!
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής. Όσοι έχετε τακτοποιήσει την πληρωμή, η δεν είστε μέλη  μη λάβετε υπόψη την υπενθύμιση.

Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Ρ., αλλά και των σκοπών του Συλλόγου μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δική σας συμμετοχή και η ανταπόκριση τουλάχιστον στην εκπλήρωση των οικονομικών σας υποχρεώσεων.
Είναι σε όλους γνωστό πως η ετήσια συνδρομή είναι το μοναδικό έσοδο της Ένωσης μας. Το Δ.Σ., λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, την οικονομικά δύσκολη συγκυρία, συνεχίζει την διατήρηση της συνδρομής στα ίδια επίπεδα από το 2008.
Μπορείτε να εξοφλήσετε την συνδρομή σας με τους πιο κάτω τρόπους:

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

DX News από το DX World - 18 Ιουν 2017

SX9VK – Gavdos Island, EU-187

Look for VK2IR, SV1JG, SV1GE, SV1ME and SV1AJO to be active as SX9VK from Gavdos Island EU-187 between July 1-9, 2017. QRV on HF bands + 6 m, CW, SSB and RTTY. QSL via SV1JG, OQRS/LoTW. Google Maps.

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ραδιολέσχη Φλώρινας - Επαναπροκήρυξη Εκλογών για Κυριακή 25 Ιουνίου 2017


Από τη Ραδιολέσχη Φλώρινας ανακοινώνεται ότι λόγω μη υποβολής επαρκούς αριθμού αιτήσεων και μη προσέλευσης μελών του Συλλόγου στις εκλογές της Κυριακής 11 Ιουνίου 2017, αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. η επαναπροκήρυξη των Εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρες 6-8 μμ, στο Hotel "Φαίδων" στη Φλώρινα.
Παρακαλούνται όσα οικονομικά τακτοποιημένα για το 2017 μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) ή να συμμετάσχουν στην Εφορευτική Επιτροπή, όπως συμπληρώσουν μία από τις αντίστοιχες συνημμένες αιτήσεις και να την αποστείλουν είτε από το προσωπικό τους e-mail στο styliadis@sch.gr ή να την εκτυπώσουν, να την συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και να την προσκομίσουν στη διεύθυνση Παπ. Νερέτης 11 στη Φλώρινα, υπόψη κ. Βοζινίδη Κων/νου. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να πρωτοκολληθούν οι αιτήσεις και να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη διενέργεια των εκλογών θα πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 7 αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ., τουλάχιστον 4 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Ε. και τουλάχιστον 3 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Εφορευτική Επιτροπή. Σύνολο τουλάχιστον 14 αιτήσεις.
Συνημμένα σάς αποστέλλεται και μια αίτηση διαγραφής για όσα μέλη επιθυμούν τη διαγραφή τους από τις δράσεις της Ραδιολέσχης Φλώρινας, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του Μητρώου Μελών.
Γίνεται γνωστό στα μέλη ότι σε περίπτωση μη ανάδειξης νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε., υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί ο Σύλλογος σε καθεστώς προσωρινής αδράνειας εργασιών.
Από το Δ.Σ.
Αίτηση Υποψηφιότητας για Δ.Σ. - Αρχείο doc - 180 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Ε.Ε. - Αρχείο doc - 181 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Εφορ. Επιτρ. - Αρχείο doc - 180 KB
Αίτηση Διαγραφής - Αρχείο doc -  175 KB

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΕΕΡ - 25ο HamFest - Αθήνα, 10-11 Ιουνίου 2017

Ακολουθεί το Newsletter της Ε.Ε.Ρ. Αν δεν φαίνεται σωστά, πατήστε εδώ, για να ανοίξει σε έναν browser.


 
Όλοι οι επαναλήπτες VHF της Ε.Ε.Ρ. είναι με διαμόρφωση narrow, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο εύρος διαμόρφωσης, διαφορετικά να μιλάτε χαμηλότερα στο μικρόφωνο για να σας "περνάει" ο επαναλήπτης.
Βοηθείστε να γίνει το APRS δίκτυο χρήσιμο, μην χρησιμοποιείτε πλέον τα path: RELAY, TRACEN-n, WIDEN-n παρά μόνο το WIDE2-2 για fixed και mobile.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
Παύλου Μελά 42, 121 31, Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 52 26 516
Fax: +30 210 52 26 505
E-mail: raag-hq@raag.org

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Ραδιολέσχη Φλώρινας - Προκήρυξη Εκλογών για Κυριακή 11 Ιουνίου 2017Από τη Ραδιολέσχη Φλώρινας ανακοινώνεται ότι κατά την τελευταία Συνάντηση των μελών του Συλλόγου, την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, αποφασίστηκε, ότι μετά την παρέλευση διετίας, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. όπως λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 και ώρες 6-8 μμ, στο Hotel "Φαίδων" στη Φλώρινα.
Παρακαλούνται όσα οικονομικά τακτοποιημένα για το 2017 μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) ή να συμμετάσχουν στην Εφορευτική Επιτροπή, όπως συμπληρώσουν μία από τις αντίστοιχες συνημμένες αιτήσεις και να την αποστείλουν είτε από το προσωπικό τους e-mail στο styliadis@sch.gr ή να την εκτυπώσουν, να την συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και να την προσκομίσουν στη διεύθυνση Παπ. Νερέτης 11 στη Φλώρινα, υπόψη κ. Βοζινίδη Κων/νου. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να πρωτοκολληθούν οι αιτήσεις και να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη διενέργεια των εκλογών θα πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 7 αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ., τουλάχιστον 4 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Ε. και τουλάχιστον 3 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Εφορευτική Επιτροπή. Σύνολο τουλάχιστον 14 αιτήσεις.
Συνημμένα σάς αποστέλλεται και μια αίτηση διαγραφής για όσα μέλη επιθυμούν τη διαγραφή τους από τις δράσεις της Ραδιολέσχης Φλώρινας, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του Μητρώου Μελών.
Από το Δ.Σ.
Αίτηση Υποψηφιότητας για Δ.Σ. - Αρχείο doc - 180 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Ε.Ε. - Αρχείο doc - 181 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Εφορ. Επιτρ. - Αρχείο doc - 180 KB
Αίτηση Διαγραφής - Αρχείο doc -  175 KB

Π.Ε. Φλώρινας - Προκήρυξη Εξετάσεων για την Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού Επιπέδου, Α’ Περιόδου 2017Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 12-06-2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης η 09:00 π.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μέχρι τις 09-06-2017, ημέρα Παρασκευή.

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017
HB0/SP2FIH, HB0/SP2FUD and HB0/SP2GCJ – Liechtenstein


Polish operators SP2FIH, SP2FUD and SP2GCJ will be active from Triesenberg, Liechtenstein as HB0/homecalls between June 11-24, 2017. QRV on 40-6 m using combination of verticals and yagis; CW, SSB and Digi. QSL via Club Log. Google Maps.4JF1EU – Azerbaijan
A special callsign dedicated to Formula 1 Grand Prix of Europe which takes place in Baku, the capital of the Azerbaijan Republic, for the second time from 23 to 25 June 2017. 4JF1EU will be active from 5 till 25 June 2017. Operator: Alexander, 4J3DJ. QSL via 4J3DJ. More info https://www.qrz.com/db/4JF1EU. Wikipedia.

TZ4PR – Mali

Fredo, TZ4PR, is now active from northern Mali (Africa) and is there until October 2017. Fredo informs “I want to warn you that it is possible (for many reasons) that I disappear from the frequency suddenly without preventing. Do not blame me for that.” QSL via F1UIJ (direct). Google Maps.


Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

DX News από το DX World - 5 Ιουν 2017

IO7TA and IL7P – Pedagna Grande EU-091

A 7-man Italian team will activate Pedagna Grande EU-091 (Italy) as IO7TA during the IOTA contest (July 29-30). Outside contest QRV as IL7P. HF bands. QSL via IZ8EGM, OQRS Club Log, Bureau or Direct. *Pedagna Grande is a Tier 5 Island, hosting an active Italian Navy facility. Google Maps.


Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

DX News από το DX World - 2 Ιουν 20177S9AT – Haradskar Isl, EU-177


Look for SA7AZQ, SM5VFE and SA7DNA to be active from Haradskar Island EU-177 (Sweden) as 7S9AT between June 2-5, 2017. QRV on HF bands + 6 m. Grid locator JO88LD. QSL via SA7AZQ. Google Maps.


AL3/VE7ACN – Hinchinbrook Island, NA-042


Mike, VE7ACN, will be active from Hinchinbrook Island, NA-042 (Alaska) as AL3/VE7ACN between August 9-15, 2017. QRV on 160-10 m, CW and SSB. QSL via home call, LoTW. Google Maps.

NL6/VE7ACN – Kayak Island, NA-157

Mike, VE7ACN, will be active from Kayak Island NA-157 (Alaska) as NL6/VE7ACN between August 18-28, 2017. QRV on 160-10 m, CW and SSB. QSL via home call, LoTW. Google Maps.

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

DX News από το DX World - 1 Ιουν 2017


SV8/DK7TX – Ereikoussa Island, EU-052


Oliver, DK7TX, informs DX-World.net that he will be active from Ereikoussa Island EU-052 (Corfu) as SV8/DK7TX during June 10-11, 2017. QRV on 40-6 m. QSL via H/c. Google Maps.

J48GEO – Lesvos Island, EU-049

Fotis, SV8RMA, informs DX-World.net that members of the Radio Amateur Union of North Aegean are QRV as J48GEO from the GeoPark on Lesvos Island EU-049, until June 23 2017. Activity is on 160 to 10 meters using CW, SSB and various digital modes. During the Geopark weekend they will be located at the Natural History Museum of the Lesvos Petrified Forest. QSL direct to SZ8LSV and LOTW. More info at QRZ.com. Google Maps.

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Video - Ο Σταυρός της Φλώρινας

Ο «Σταυρός» της Φλώρινας. Το εμβληματικό σύμβολο της πόλης που εγκαταστάθηκε από τον μακαριστό Επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη το 1971, στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα και αποτελεί πόλο έλξης των ντόπιων και των επισκεπτών ένεκα της εξαίσιας, καταπράσινης, ορειβατικής διαδρομής. Ένα ακόμα ξεχωριστό video του Δημήτρη Πασίνη που αξίζει να δείτε.

DX News από το DX World - 30 Μαι 2017


TX5JF and TX5JF/MM – French PolynesiaJean-Pierre, F6CTF, announces he will be active from French Polynesia (Pacific ocean) during June to September 2017 as TX5JF and TX5JF/MM. He plans to operate from different IOTA as he travels and will be QRV on 80-10 m. QSL via H/c, eQSL. Google Maps.
SS MOUILLAGE, Jean-Pierre’s yacht.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

DX From Mount Athos - 29 Μαι 2017


SV2/SV1RP/A – Mt Athos


Since May 27th, George, SV2/SV1RP/A, has again been active from Mt Athos, particularly during the CQ WPX CW contest. In June 2015, George signed SV2/SV1RP/T while training some monks on ham radio operating practices, noticeably SV2RSG.
June 14, 2015 – The following news is being circulated around the DX world by Sotiris, SV1BDO. This info is an update to Saturday’s news that SV2/SV1RP/T was apparently operating from Mt Athos.
“Hi to all. I just spoke with George, SV1RP by cellphone. George is really inside Mount Athos and claims that he operates 100% legally according to Greek laws. He has in his hands all relative documentation that he is going to officially translate and send to ARRL DXCC desk for validation as soon as he returns home. He signs /T (training), as he trains some monks to Amateur Radio. Operation hours are not fixed as he follows the Orthodox time schedule of the hosting monastery. He will operate mainly in CW. QSL route will be announced later.”
Earlier today, Monk Apollo, SV2ASP/A, the only resident ham operator at Mt Athos, was also active.

DX News από το DX World - 29 Μαι 2017


5X2B – Uganda


Kazuo, YB0AKM (ex-Z29KM), is currently active from Kampala, Uganda (Africa) as 5X2B. Length of stay unknown. QRV on HF bands. QSL info to be announced. Google Maps.

5W0RA – Samoa

Al, K7AR, will be active from the Vaiala Beach Cottages, Apia, Samoa (Pacific Ocean) as 5W0RA between September 19-28, 2017. QRV on CW, SSB and RTTY using Elecraft K3, CrankIR vertical ans inverted L for 160 m. Participation in CQ WW RTTY contest. Logs to Club Log. QSL via K7AR. Google Maps.